Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ružomberok - Slovenská banka
Lokalita
obec Ružomberok, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Novobaroková budova z roku 1903, ktorú postavili podľa projektu architekta Milana Michala Harminca. Menšie dispozičné úpravy sa realizovali v roku 1936. Bola sídlom najstaršej slovenskej banky Ružomberského účastinárskeho úverkového spolku, neskôr zmeneného na Úvernú banku a v roku 1919 na Slovenskú banku. [1]
 

Ide o jednoposchodový podpivničený objekt s dôrazom na architektúru priečelia. Pôdorysne je riešený ako trojkrídlová budova v tvare písmena U s vnútorným dvorom, ktorý je od okolia odčlenený vysokým múrom. Západné a východné krídlo má dvojtraktovú dispozíciu, severné krídlo je priečny jednotrakt. Na južnej fasáde severného krídla je dnes zamurovaná, pôvodne otvorená pavlač. Vstup z ulice v prvej osi vedie do chodby a schodiskovej haly s dvojramenným samonosným schodiskom s kovovým ornamentálnym zábradlím. Z haly je prístupný aj dvor a suterén. Chodba je zaklenutá valenou klenbou, stropy suterénu a prvého podlažia sú väčšinou železobetónové, priestory na druhom podlaží majú drevený trámový strop. Strecha je manzardová. Priečelie je štvorosové, ukončené atikovým štítom a členené kordónovou korunnou rímsou so zuborezom a pásovou rustikou. Nadpražia okien v krajných osiach na oboch podlažiach sú zdobené štukovými reliéfmi s rastlinnou ornamentikou. Reliéfna štuková výzdoba na spôsob erbu sa uplatnila v oblúkovom prevýšení atiky, na ktorej pôvodne zrejme stáli kovové vázy. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického objektu je veľmi dobrý. Využíva sa na maloobchodné účely.
Prístup
Stojí v centrálnej zóne mesta, v radovej zástavbe východnej strany ulice Polhora. [3] Ulica Polhora 33.
Fotogaléria
Ružomberok - Slovenská banka foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Slovenská banka foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Slovenská banka foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Slovenská banka foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Slovenská banka foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Slovenská banka foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Slovenská banka foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Slovenská banka foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Slovenská banka foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Slovenská banka foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Slovenská banka foto © Viliam Mazanec 7/2017Ružomberok - Slovenská banka foto © Viliam Mazanec 7/2017
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2008. s. 106.
[2 - 3] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. s. 106.
Bibliografia
www.ruzomberok.sk
GPS
49.081645, 19.304958
49°04'53.9"N 19°18'17.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk