Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ružomberok - výpravná budova
Lokalita
obec Ružomberok, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Do okruhu technických stavieb Ružomberka svojím určením patrí výpravná budova železničnej stanice. Architektonické poňatie budovy postavenej v roku 1871, keď prešiel Ružomberkom prvý vlak, je však výrazne výtvarné. [1] Upravovali ju v roku 1912, kedy bola rozšírená a prestavaná, upravené boli nástupiská a odbavovacia hala. [2]
 

Rozsiahla staničná budova vznikla v romantickom duchu, využívajúc motívy geometrizujúcej secesie kombinované s folklórnymi inšpiráciami. Z ľudových staviteľských vzorov vychádza hrazdená konštrukcia, strešné nadstavby a maľované vyrezávané štíty. Secesné je množstvo výnimočne zachovaných umeleckoremeselných detailov v interiéri i exteriéri objektu, vrátane oplotenia jej bezprostredného okolia. Do stavby bola zakomponovaná aj pôvodná vodárenská veža. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav budovy je dobrý.
Prístup
Ulica Jozefa Kačku.
Poznámky
[1] KOSOVÁ, Katarína et al.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2008. s. 82.
[2] www.ruzomberok.sk/nav/kam-ist/historicke-pamiatky/zeleznicna-stanica-v-ruzomberku (8.5.2019)
[3] KOSOVÁ, Katarína et al.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. s. 82 – 83.
Bibliografia
www.ruzomberok.sk
GPS
49.083208, 19.309039
49°04'59.6"N 19°18'32.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk