Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rybany - Kaplnka na cintoríne
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Rybany, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kaplnka postavená v 18. storočí. Malý sakrálny objekt na obdĺžnikovom pôdoryse so zaobleným uzáverom a štítovou strešnou vežičkou. Priestor je zaklenutý krížovou hrebienkovou klenbou. [1] Štítové priečelie má trojuholníkový tympanón a pilastre. Ostatné fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. Vežička má cibuľovitú strechu.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v interiéri uvádza oltár Snímania z kríža z konca 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Fotogaléria
Rybany - Kaplnka na cintoríne foto © Ľuboš Repta 9/2019Rybany - Kaplnka na cintoríne foto © Ľuboš Repta 9/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 70.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 70.
Bibliografia
www.rybany.sk
GPS
48.670990, 18.260245
48°40'15.6"N 18°15'36.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk