Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rybník - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Rybník, okres Revúca, Banskobystrický kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Rybník – evanjelický kostol (č. ÚZPF 1019/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2015. Autori: Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD., Ing. arch. Róbert Erdélyi, Ing. arch. Barbora Vachová. [1]

Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (23.9.2016)
Bibliografia
BOTEK, Andrej – ERDÉLYI, Róbert – ŠURIN, Miroslav: Výsledky výskumu stredovekého ev. a. v. kostola v Rybníku. In: Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II - Zborník Gotická cesta 2/2016. Bratislava: Občianske združenie Gotická cesta (Rožňava) a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (Bratislava), 2018. s. 113 - 126.
www.obec-rybnik.sk
GPS
48.545186, 20.130924
48°32'42.7"N 20°07'51.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk