Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rybník - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Rybník, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1767 – 1771 [1] na mieste staršieho gotického sakrálneho objektu. Jednolodie so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté jedným poľom pruskej klenby, loď štyrmi poľami pruskej klenby s medziklenbovými pásmi dosadajúcimi na zdvojené vtiahnuté piliere. [2] Veža členená nárožnými pilastrami je zakončená strechou, ktorá má tvar viacbokého ihlanu.
 

Hlavný oltár je z roku 1805, rokokový, z mramoru. Oltárny obraz z roku 1890 je od akademického maliara Eduarda Töröka z Váczu. Dva bočné oltáre, neskororokokové, sú z roku 1772. [3] Na bočných oltároch sú rokokové obrazy sv. Ján Nepomuckého, sv. Anny, sv. Rodiny a Sedembolestnej Panny Márie, vsadené do rokajových rámov oltárnej architektúry z čias stavby kostola. Kazateľnica je rokoková. Krstiteľnica je barokovo-klasicistická z roku 1772. Drevená spovednica, dvere, svietniky, lavabo, pacifikál pochádzajúca z doby stavby kostola. [4] Obraz Vzkriesenie je z roku 1700. [5]
 

Organ v kostole je jednomanuálový od firmy Rieger Krnov z roku 1927. Hodiny na veži sú z roku 1928 a pochádzajú od známeho hodinárskeho majstra Massányiho z Nitry. [6]
 

Krypta pred kostolom pochádza z roku 1806. Dal ju postaviť Pavol Spišák, rybnícky kňaz. Je v nej pochovaných 36 mŕtvych – rybnícki kňazi a úradníci Svätokrížskeho panstva a ich rodinní príslušníci. [7]
 

Kostol je stavaný z kameňa a tehál. Jeho vnútorná dĺžka je 35,70 m, šírka 13,30 m a výška 13,45 m. Veža je vysoká 40 m. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] www.obecrybnik.sk/?stranka=kulturne_pamiatky (28.3.2018)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 71.
[3] www.obecrybnik.sk/?stranka=kulturne_pamiatky (28.3.2018)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 71.
[5] www.obecrybnik.sk/?stranka=kulturne_pamiatky (28.3.2018)
[6 - 8] www.obecrybnik.sk/?stranka=kulturne_pamiatky (28.3.2018)
Bibliografia
www.obecrybnik.sk
GPS
48.296088, 18.561504
48°17'45.9"N 18°33'41.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk