Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rybník - zvonica
Lokalita
obec Rybník, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica postavená začiatkom 20. storočia. Je to objekt na spôsob neorománskej veže, ktorý zostal z plánovanej stavby nového evanjelického kostola, ktorá sa nerealizovala. [1] Fasáda je bohato členená a to pilastrami, lizénami, oblúčkovým vlysom, zuborezom i rustikou. Zvonica je zakončená zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 71.
GPS
48.548903, 20.124748
48°32'56.1"N 20°07'29.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk