Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Chrám sv. Juraja mučeníka
Lokalita
obec Sabinov, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený v rokoch 1902 – 1904 v tradičnom slohu východoslovenských klasicistických sakrálnych objektov. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a do západného priečelia situovanou vstavanou vežou. [1] Fasády sú členené pilastrami a polkruhovo zakončenými oknami. Priečelie má oblúčikový vlys a tri kruhové okná. Veža so skosenými hranami je zastrešená barokovou cibuľovitou baňou s laternou.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z čias vzniku kostola. [2]
 

Podľa iného zdroja bol Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (Božské Srdce) v Sabinove vybudovaný v rokoch 1898 – 1904 a 30. mája 1904 slávnostne posvätený. [3]
 

Od roku 1917 bol menovaný za kaplána o. Peter Gojdič. Za jeho pôsobenia bol vymaľovaný interiér kostola maliarmi Kurtom, Jordanom a Kochom. Mladý kaplán zaobstaral zvony, ktoré majú mená - Božské Srdce, Juraj, Mikuláš. [4]
 

Chrám bol pôvodne zasvätený sv. Jurajovi, veľkomučeníkovi. Za pôsobenia kaplána blahoslaveného mučeníka biskupa Petra Gojdiča, došlo k zmene patrocínia na Najsvätejšie Srdce Ježišove (Božské Srdce). Svedčí o tom listina Coetus preshyterorum Saecuiarium ad Sanctae Mariae de Pace Urbis zo dňa 3. augusta 1926. [5]
 

Chrám má trojité členenie: predsieň, loď a svätyňa. Na stene za oltárom za nachádza ústredná maľba Božského Srdca. Napravo je maľba sv. Juraja-veľkomučeníka, naľavo nad žertvenníkom je maľba Abrahámovej obety Izáka. Svätyňa od oltára nie je oddelená ikonostasom. V lodi chrámu sa nachádzajú obrazy - Matka Ustavičnej Pomoci a sv. Jozef. Zvláštnosťou chrámu je relikviár blahoslaveného biskupa-mučeníka Pavla Petra Gojdiča s jeho obrazom, ktorý bol slávnostne inštalovaný za účasti Mons. Jána Hirku, sídelného biskupa pri diecéznej odpustovej slávnosti Božského Srdca v roku 2002. [6]
 

Za účinkovania o. Vojtecha Boháča v rámci osláv 700. výročia udelenia mestských práv Sabinova v roku 1999 bol farský chrám povýšený na diecézne pútnické miesto. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí pred vstupom do centra mesta.
Fotogaléria
Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 9/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 77.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 77.
[3 - 7] ŠTURAK, Peter: Farský chrám. www.greckokat-sabinov.sk/?page_id=1363 (2.10.2021)
Bibliografia
www.sabinov.sk
GPS
49.10105, 21.10219www.pamiatkynaslovensku.sk