Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sabinov - Evanjelický kostol (slovenský)
Lokalita
obec Sabinov, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Dve klasicistické, takmer rovnako riešené stavby (stojace tesne vedľa seba) typu tolerančných chrámov bez veže. Starší, pôvodne nemecký bol postavený v rokoch 1796 – 1802, mladší, kostol slovenských evanjelikov, v roku 1820. Zvonka sú oba kostoly členené veľkými polkruhovo zakončenými oknami s úzkou pásovou šambránou a lizénovým rámom. Štítové priečelie so vstupným portálom má okrem segmentovo zakončeného portálu dve okná a nad kordónovou rímsou dvojstupňový štít s postrannými volútami a trojhranným frontónom. Nad štítom je novšia plechová vežička. [1]
 

V slovenskom kostole je obraz Krista na kríži z roku 1822 a klasicistická krstiteľnica s karyatídnou postavou anjela, ktorá drží nad hlavou mušľovitú nádobu s luiséznym festónom a peniažkami. Na vrchnáku sú ešte rokajové kartuše a menšia skupina Krstu Krista z konca 18. storočia. Ostatné interiérové zariadenie je klasicistické z čias stavby kostolov, doplnené novšími prácami zo začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Je potrebná rekonštrukcia sakrálneho objektu.
Súčasný stav a využitie
Slovenský kostol je spustnutý a nemecký naopak udržiavaný. Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Kostoly stoja v historickej časti mesta. Nachádzajú sa na ulici Kapitána Nálepku.
Fotogaléria
Sabinov - Evanjelický kostol (slovenský) foto © Viliam Mazanec 7/2012Sabinov - Evanjelický kostol (slovenský) foto © Viliam Mazanec 7/2012Sabinov - Evanjelický kostol (slovenský) foto © Viliam Mazanec 7/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 77.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 77.
Bibliografia
www.sabinov.sk
GPS
49.102719, 21.093248
49.102719,21.093248www.pamiatkynaslovensku.sk