Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sabinov - Kaplnka na cintoríne
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Sabinov, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1781. Obnovená bola v rokoch 1930 – 1931. Je to jednoloďová obdĺžniková stavba s oblým uzáverom a strešnou vežičkou. Interiér je krytý valenou klenbou. Štítové priečelie na západnej strane je zakončené trojhranným štítom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na mestskom cintoríne.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 77.
Bibliografia
www.sabinov.sk
GPS
49.106318, 21.088193
49°06'22.7"N 21°05'17.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk