Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sabinov - Piaristické gymnázium
Lokalita
obec Sabinov, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančno-baroková budova lýcea založeného po roku 1530. Prestavaná na kolégium piaristického gymnázia bola v rokoch 1745 – 1784. Po požiari v roku 1846 objekt opravili. Je to na západnej strane námestia voľne stojaca dvojpodlažná budova s obdĺžnikovým pôdorysom a ústredným dvorom. Okolo dvora obieha na prízemí a poschodí klenutá chodba, z ktorej sú prístupné jednotlivé miestnosti, zaklenuté v staršej časti krížovými hrebienkovými klenbami a v novšej valenými a pruskými klenbami. Fasády sú hladké, členené jednoduchými lizénami a zakončené rovnou atikou, na ktorej sa nachádzajú štukové geometrické obrazce. [1]
 

V uhorských mestách boli na námestí typickými budovami školské objekty. Okrem staršej mestskej školy vzniklo v 17. storočí evanjelické kolégium na námestí v Prešove a veľmi podobne sa vyvíjal aj Sabinov. Vývoj školských objektov v Sabinove mal celkom zaujímavú postupnosť. Mestská škola sa spomína už v roku 1435, pričom nová škola bola potom vybudovaná v roku 1519. Neskôr vznikol na námestí piaristický kláštor. V rámci rozsiahlej prestavby školy na kláštor v priebehu 18. storočia boli priestory vzdelávacej inštitúcie včlenené do väčšieho pôdorysu budovy kláštora. Renesančná budova školy v Sabinove je v poradí minimálne druhá. Vznikla zrejme v prvej polovici 16. storočia. Mala pravdepodobne kvadratický pôdorys. Objekt bol výrazne prestavaný v 18. storočí, čím dostal dnešnú podobu. V objekte piaristického kláštora už zakrátko, teda koncom 18. storočia, začalo fungovať piaristické gymnázium. V 19. storočí sa už spomína ako lýceum. Stavba bola opravovaná po povodni a požiari začiatkom, respektíve v polovici 19. storočia. [2]
 

Rokmi sa často využívanie priestorov menilo. Piaristom slúžil objekt do roku 1920, potom v ňom bola meštianska škola, kasárne, okresný úrad, požiarna zbrojnica i učilište. Desaťročia slúžil ako mestské múzeum, istý čas v budove fungovala kaviareň. [3]
 

Budova lýcea predstavuje dvojpodlažný podpivničený objekt s pôdorysom v tvare obdĺžnika s átriom lichobežníkového tvaru uprostred budovy. Suterén sa nachádza pod severným krídlom a severnou polovicou západného krídla lýcea. Suterén sa teda rozprestiera pod starším renesančným jadrom objektu a má pôdorys v tvare L. Priestory sú zaklenuté valenými klenbami s výsečami, typologicky zo 17. storočia. Átrium ohraničujú štyri krídla, v strede átria sa nachádza kruhová fontána. Priestory južného, západného a polovica severného krídla sú kryté krížovými klenbami, východné krídlo a východná polovica severného krídla má niekoľko polí pruskej klenby. Dispozícia poschodia je rovnaká ako v prípade prízemia. Štyri krídla majú klenby staršie valené s lunetami a mladšie pruské klenby. V interiéri sa nachádza niekoľko kamenných pieskovcových portálov z 18. storočia a niektoré klenby nesú na svojich poliach štukovú výzdobu. Strecha lýcea je pultová so spádom od atiky k átriu. [4]
 

Jednotlivé fasády sú zdobené vysokou atikou, pričom najviac vyzdobená je severovýchodná fasáda. Vertikálne je členená hladkými širokými lizénami, horizontálne profilovanou kordónovou a korunnou rímsou, ukončujúcou atiku. Pravouhlé okná sú zdobené štukovými šambránami s ušami na horných okrajoch a profilovanými podokennými rímsami. Atika je vysoká a rovno ukončená, vyzdobená štukovými geometrickými obrazcami. Nad strednou časťou atiky je štítový nadstavec. Frontónový štít s esovitým obrysom s vyvýšenou stredovou časťou je ukončený karnisovým oblúkom. Vrcholy častí štítu obsahujú vázy. Ostatné fasády sú zdobené podobne lizénami, rímsami a geometrickými prvkami na atike. [5]
 

Baroková budova lýcea so starším renesančným jadrom je veľmi významnou a neodmysliteľnou súčasťou historického urbanizmu mesta a jeho histórie. Hodnotné sú najmä jeho barokové fasády a ďalšie architektonické prvky – portály či štuková výzdoba. Vhodne objekt dotvárajú nové okná, ktoré svojím výrazom napodobňujú predpokladané výplne z obdobia 17. - 18. storočia. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia prebehla generálna oprava objektu. Naposledy sa vymenili nevhodné okenné výplne zo 70. rokov na nové, tvarovo a členením najviac podobné tým pôvodným zo 17. - 18. storočia. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav budovy je dobrý. V súčasnosti znova slúži na školské účely. Časť objektu sa využíva ako mestská galéria a koncertná sála. [8]
Prístup
Stojí v centre mesta.
Fotogaléria
Sabinov - Piaristické gymnázium foto © Viliam Mazanec 7/2012Sabinov - Piaristické gymnázium foto © Viliam Mazanec 7/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 74.
[2 - 8] KOŠUTHOVÁ, Anna: Piaristické lýceum je jednou z dominánt Sabinova, obnovujú ho. 11. december 2016, článok vyšiel v týždenníku PREŠOVSKÉ NOVINY, v predaji od utorka 6. 12. do pondelka 12. 12. https://presov.korzar.sme.sk/c/20402081/piaristicke-lyceum-v-sabinove-je-jednou-z-dominant-sabinova-obnovuju-ho.html#ixzz64ztPmDZh (25.1.2020)
Bibliografia
www.sabinov.sk
GPS
49.103165, 21.095712
49°06'11.39", 21°05'44.56"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk