Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sabinov - zvonica
Lokalita
obec Sabinov, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančná zvonica postavená v roku 1657. Upravili ju koncom 18. storočia. Renovovaná bola začiatkom 20. storočia. Je to štvorboká trojpodlažná veža s nárožnou armatúrou, vedenou od prízemia ku korunnej rímse a so slepou arkatúrou, spočívajúcou na korunnej rímse ako rovná atika, ktorá mala pôvodne štítky, ale boli pri barokovom manzardovom zastrešení odstránené. [1]
 

Zvonica má z východnej strany malý portálový rizalit s trojhranným štítom a diagonálne nad ním umiestnenú mramorovú dosku s erbom a nápisom vzťahujúcim sa na stavbu z roku 1657. Zvukové otvory boli zväčšené pravdepodobne pri barokovej úprave objektu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1972. [3]
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Voľne situovaná vedľa Kostola sv. Jána Krstiteľa. Námestie slobody 101.
Fotogaléria
Sabinov - zvonica, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie a Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie a Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie a Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie a Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie a Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie a Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie a Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie a Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie a Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie a Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie a Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica a Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie a Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie a Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica, Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie a Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2021Sabinov - zvonica foto © Viliam Mazanec 9/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 74.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 74.
[3] www.pamiatky.sk (24.3.2019)
Bibliografia
www.sabinov.sk
GPS
49.102655, 21.096686
49°06'09.6"N 21°05'48.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk