Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šaca (Košice) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol, ktorý v roku 1333 už stál. V druhej polovici 16. storočia sa dostal do protestanskej správy. Katolíci ho získali späť až v roku 1737. Po požiari v roku 1779 bol znovu obnovený a v roku 1846 v interiéri upravený. Kostol je jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a do štítového priečelia situovanou predstavanou vežou. [1]
 

Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Na pravej strane lode je menšia baroková kaplnka Sedembolestnej Panny Márie a Boží hrob. [2] Hlavný oltár Nanebovzatie Panny Márie so súsoším sv. Trojice a s obrazom Nanebovzatie Panny Márie pochádza z druhej polovice 18. storočia. Obraz bočného oltára Ukrižovania s Máriou Magdalénou pochádza z druhej polovice 18. storočia. Kazateľnica z druhej polovice 18. storočia, je zdobená obrazmi evanjelistov Jána, Matúša a Lukáša. Na zadnej strane rečnišťa je obraz sv. Ondreja. Na ozvučnej doske je holubica a erb Semseyovcov. Na sokli socha Krista s krížom. Krstiteľnica pochádza zo začiatku 19. storočia, s dreveným súsoším Krst Ježiša Krista. Kríž – drevorezba – bol pôvodne umiestnený v kaplnke kaštieľa. Zvonček pri sakristii, z kovaného železa, pochádza z 18. storočia. Strieborný pozlátený kalich z roku 1800. Na šesťdielnej nohe je dekór ruží a hrozna. Noha prechádza do vázovitého orecha. Hornú časť kalicha zdobia akantové listy, medailóny s klasmi a ružice. Strieborný pozlátený kalich z roku 1808. Kalich je tepaný a zdobený rozetou. Strieborná pozlatená monštrancia pochádza z roku 1786. Oválny podstavec je zdobený pletencom a akantovými listami. Svätožiara zo zlatých papršlekov má v strede oválnu schránku, orámovanú strieborným vencom. Na papršlekoch sú umiestnené rastlinné úponky. Nad schránkou v malej svätožiare je Boh Otec, nad ním holubica, na vrchole kríž. [3]
 

Kostol bol ohradený dnes už neexistujúcim cintorínom, kde bol jeden neskorobarokový náhrobník z konca 18. storočia. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Kostol bol v roku 2001 obnovený. Bolo nainštalované podlahové kúrenie. Nový organ do kostola bol zakúpený a nainštalovaný v roku 2002. [5]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa na Kvetnej ulici.
Fotogaléria
Šaca  foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca  foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca  foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca  foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca  foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca  foto © Viliam Mazanec 11/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 228.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 228.
[3] www.saca.sk (11.11.2013)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 228.
[5] www.saca.sk (11.11.2013)
GPS
48.636736, 21.168912
48°38'12.2"N 21°10'08.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk