Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šaca (Košice) - klasicistický kaštieľ
Iný názov
Zichyovský kaštieľ
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ postavený koncom 18. storočia. Prestavaný bol v polovici 19. storočia. Kedysi bol obklopený veľkým anglickým parkom. V kaštieli bola zriadená v roku 1776 klasicistická kaplnka sv. Kríža s barokovou nástropnou maľbou. [1]
Pamiatková ochrana
Bez pamiatkovej ochrany.
 

Košice-Šaca - kaštieľ v Buzinke (č. ÚZPF 4128/0) - architektonicko-historický výskum - rok 2004. Autori: Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. M. Timková. [2]

Súčasný stav a využitie
Kaštieľ má krutý osud. Napriek tomu, že je to čarokrásna stavba, stojí celé desaťročia bez povšimnutia. Za socializmu ho využívali ako sklady. Objekt tým značne utrpel. Po prevrate zostal kaštieľ opustený a rapídne chátra. Bývalý anglický park je zdevastovaný okolitou zástavbou, ktorá nerešpektovala ochranné pásmo pamiatky. Existenciu parku naznačuje iba alej, smerujúca ku kaštieľu. Stav pamiatky ukážkovo odráža spoločenské pomery súčasnej doby, neschopnosť štátnej správy a samosprávy zachovať dedičstvo našich predkov.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/1991Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/1991Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/1991Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/1991Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/1991Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/1991Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/1991Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/1991Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/1991Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/1991Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/1991Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/1991Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/1991Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/1991Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011Šaca - Starý kaštieľ foto © Viliam Mazanec 11/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 228.
[2] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 183.
GPS
48.631625, 21.164919
48°0 37' 53.85", 21°0 9' 53.71"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk