Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sačurov - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Sačurov, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v roku 1769. Renovovaný bol v roku 1883, 1910 a po druhej svetovej vojne, v ktorej bol značne poškodený. Je to jednoloďový pilastrami členený priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Priestor prechádza do presbytéria konvexno-konkávnym členením. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na štylizované hlavice pilastrov. Presbytérium má na severnej strane vchod do sakristie a je zaklenuté pruskou klenbou. Nad vchodom do sakristie je barokový orámovaný výklenok s kamenným erbom. Fasády sú členené iba polkruhovo zakončenými oknami so štukovými šambránami. Vysoká štíhla veža je po výšku dolného okna zosilnená nárožnými dvojstupňovými opornými piliermi. [1] Veža má ihlanové zastrešenie.
 

Vnútorné zariadenie je zväčša z druhej polovice 19. storočia. Kazateľnica je rokoková z čias stavby kostola. Závesný obraz sv. Mikuláša je od V. Klimkoviča. [2]
 

Kostol bol predtým zasvätený sv. Mikulášovi biskupovi. [3]
 

V inventári kostola sa nachádza neskorobarokový kalich z pozlátenej medi s tepaným rokajovým dekorom na nohe. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 77 - 78.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 78.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 77.
[4] www.sacurov.sk/info_cirkev.html (13.3.2018)
Bibliografia
www.sacurov.sk
GPS
48.821363, 21.690492
48°49'16.9"N 21°41'25.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk