Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šahy - Synagóga status quo ante
Lokalita
obec Šahy, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Šahy ležia v blízkosti hraníc Slovenska a Maďarska. Mesto sa nachádzalo na území župy Hont, v ktorej sa židia dlho nemohli usadiť. K osídleniu židovským obyvateľstvom došlo až po roku 1840, kedy bol zákaz týkajúci sa prítomnosti židov v meste zrušený. Židovská populácia rýchlo rástla a v období pred druhou svetovou vojnou tvorili židia približne 15% z celkového počtu obyvateľov. Židia sa angažovali v menších aj väčších obchodoch, ako bola napríklad najstaršia kníhtlačiareň v meste – kníhtlačiareň Neumann. Po rozkole v uhorskom židovstve sa väčšia časť členov obce pridala na stranu status quo ante. Menšia ortodoxná komunita vznikla až v roku 1876. Šahy mali v roku 1930 približne 850 židovských občanov, v súčasnosti je to len niekoľko málo ľudí. Na budove miestneho historického múzea sa nachádza pamätná tabuľa s menami viac ako 900 obetí holokaustu z celého regiónu. V meste sa zachovali dva cintoríny a dve synagógy, ktoré dodnes stoja v areáli bývalej židovskej štvrte. [1]
 

Synagóga status quo ante bola postavená v roku 1852 na malom námestí v centre mesta. Jej západná fasáda sa prezentuje trojicou vstupných portálov a tabuľou s hebrejským žalmom v atike. [2] Ide o sieňový priestor s emporovou galériou na liatinových stĺpoch. [3] Vzhľadom na to, že objekt dlhé desaťročia chátral a slúžil len ako sklad, v jeho interiéri sa okrem liatinových stĺpov ženskej galérie nezachovali žiadne stopy pôvodného inventára. Pred niekoľkými rokmi bola synagóga obnovená vďaka aktivite miestneho rodáka Dr. Petra Hunčíka. Na nádvorí synagógy inštalovali pamätník holokaustu. [4] Je dielom miestnej výtvarníčky Adrieny Kutákovej. Skladá sa z umelecky stvárnenej spomienky na šahanské geto a menoslovu židov, ktorí zahynuli počas holokaustu. Text, ktorý sa nachádza na nádvorí galérie je uvedený v slovenčine, maďarčine, angličtine a hebrejčine. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav synagógy je veľmi dobrý. Dnes slúži ako Galéria Ľudovíta Simonyiho a centrum súčasného umenia - Menora Saag Centrum Artis, ktoré vedie miestna nadácia. V synagóga je inštalovaná expozícia sôch a stála expozícia portrétov významných maďarských osobností, okrem toho sa tu organizujú rôzne príležitostné výstavy.
Prístup
Námestie Bélu Bartóka 13
Poznámky
[1 - 2] www.slovak-jewish-heritage.org (4.2.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 230.
[4] www.slovak-jewish-heritage.org (4.2.2016)
[5] Kolektív autorov: Synagógy. Bratislava: DAJAMA, 2013. s. 65.
Bibliografia
www.sahy.sk
GPS
48.071483, 18.948479
48°04'17.3"N 18°56'54.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk