Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
sakrálne objekty
stavby, v ktorých sa konali alebo konajú bohoslužbywww.pamiatkynaslovensku.sk