Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
sakrálny
týkajúci sa náboženstva, obradovwww.pamiatkynaslovensku.sk