Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šalgovce
Lokalita
obec Šalgovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kaštieľ z roku 1760. Neskoršie bol upravovaný a doplnený o novogotickú vežičku. Prestavaný bol v roku 1871. Kaštieľ je dvojpodlažná budova s pôdorysom písmena U a kaplnkou v bočnom krídle. Jednoloďová kaplnka s polygonálnym uzáverom je zaklenutá valenou a pruskou klenbou. V miestnostiach kaštieľa sú pruské, krížové, lunetové a valené klenby s podkasanými lunetami. Fasády sú členené bosovanými lizénami a majú v strede priečelia novogotický vežovitý arkier. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Využíva sa ako hotel.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Šalgovce zp © Imrich Kluka, zbierka (dobová pohľadnica, 1910)Kaštieľ Šalgovce foto © Roman Hraška 9/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 233.
Bibliografia
www.salgovce.sk
GPS
48.524038, 17.898653
48°0 31' 26.54", 17°0 53' 55.15"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk