Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šalov - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Šallušky, Šarlušky, Malý Šalov
Lokalita
obec Šalov, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1896. Je to pozdĺžna sieňová stavba so štvorhranným uzáverom a do priečelie situovanou vežou. Fasáda je členená pilastrami. Priestory majú rovný strop. Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 233.
Bibliografia
www.salov.sk
GPS
48.003167, 18.708409
48°000'11.4"N 18°042'30.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk