Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
šambrána
dekoratívne orámovanie okenného otvoru v ploche steny vytvorené osobitným kamenným prvkom alebo plastickým zvýraznením omietkywww.pamiatkynaslovensku.sk