Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šamorín - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Šamorín, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Šamorín – ev. ref. kostol (č. ÚZPF 121/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2015. Autori: Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD., Ing. arch. R. Erdélyi, Ing. arch. P. Pauliny, PhD., Ing. arch. B. Vachová. [1]
 

Šamorín – ev. ref. kostol (č. ÚZPF 121/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2016. Autori: Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.,Ing. arch. R. Erdélyi, Ing. arch. P. Pauliny, PhD., Ing. arch. B. Vachová. [2]

Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (23.9.2016)
[2] www.pamiatky.sk (19.11.2017)
Bibliografia
Kolektív autorov: Nové poznatky o vývoji reformovaného kostola v Šamoríne. In: Monument revue, V, 2016, č. 1, s. 24 - 31.
www.samorin.sk
BOTEK, Andrej - ERDÉLYI, Róbert - PAULINY, Pavol - VACHOVÁ, Barbora. Šamorínsky kostol v 13. storočí. In: Pamiatky a múzeá, 2021, č. 4, s. 2 - 7.
GPS
48.026376, 17.311011
48°01'35.0"N 17°18'39.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk