Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šamorín - Radnica
Lokalita
obec Šamorín, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančná budova postavená v 17. storočí. Upravovaná bola po roku 1683, v 18. storočí, v roku 1832 a 1865, v rokoch 1928 – 1929 a v 90. rokoch 20. storočia. [1] Trojpodlažný nárožný objekt dvojtraktovej dispozície s pôdorysom v tvare písmena U. Osemosová hlavná fasáda s renesančným arkierom a kamennými reliéfmi je na prízemí členená pásovou rustikou. Miestnosti hlavného traktu sú zaklenuté valenou klenbou s lunetami. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav budovy je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Hlavná 37
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (29.8.2020)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 234.
Bibliografia
www.samorin.sk
GPS
48.027884, 17.308831
48°01'40.4"N 17°18'31.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk