Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šamorín - Židovský cintorín
Lokalita
obec Šamorín, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Organizovaná židovská komunita bola v Šamoríne založená v 60. rokoch 19. storočia. Istú dobu využívala na pochovávanie svojich členov cintorín v Mliečne, ale neskôr si zriadila vlastné pohrebisko. Najstarší známy náhrobný kameň pochádza z roku 1898 a posledný pohreb sa konal v roku 1944. Na cintoríne sa nachádza asi 56 náhrobkov. Sedemnásť patrí ruským vojnovým zajatcom židovského pôvodu, ktorých tu pochovali počas prvej svetovej vojny. Pozoruhodné sú pomníky významných miestnych obyvateľov, ale väčšinou ide o jednoduché macevy s hebrejským textom a so symbolmi levitov a kohenov. [1] Nápisy sú aj v nemčine, maďarčine a v prípade ruských zajatcov v ruštine. Na okraji cintorína je časť vyhradená pre detské hroby. Náhrobky sú z granitu alebo z umelého kameňa. Granitové pomníky patria členom zámožnejších rodín, akými boli Grünwaldovci, Steinerovci a Pártošovci. [2]
 

Dodnes sa zachovala budova bývalého Ciduk ha din (dom smútku), ktorá slúži ako garáž. [3]

Súčasný stav a využitie
V súčasnosti je cintorín pravidelne udržiavaný a vďaka súvislému oploteniu chránený pred prípadnými vandalmi. [4]
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. Jewish Monuments of Western Slovakia. Bratislava: Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah, Bratislava, 2011. s. 56.
[2 - 4] www.slovak-jewish-heritage.org (23.6.2015)
Bibliografia
www.samorin.sk
GPS
48.017856, 17.320856
48°01'04.3"N 17°19'15.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk