Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
samospráva
spôsob fungovania inštitúcie (mesta, obce) prostredníctvom volených zástupcovwww.pamiatkynaslovensku.sk