Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šamudovce - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Šamudovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1801. Obnovený bol v roku 1938. Jednoloďový objekt s polygonálnym presbytériom a predstavanou vežou. Ide o redukovaný typ sakrálnych stavieb, projektovaných pre východné Slovensko tereziánskou stavebnou kanceláriou koncom 18. storočia. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami a kolmou valenou klenbou s lunetami. Fasáda je členená lizénami a zakončená podstrešnou rímsou, ktorá pokračuje na veži ako kordónová. Veža má podstrešnú terčíkovú rímsu, na ktorú dosadá ihlancová strecha. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias obnovy kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 235.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 235.
GPS
48.707331, 21.885162
48°42'26.4"N 21°53'06.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk