Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šamudovce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Šamudovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Moderná sakrálna stavba postavená v rokoch 1928 – 1930. Jednopriestorový sieňový objekt, ktorý má predstavanú vežu s nízkou oblou predsieňou a k zadnému priečeliu pristavanú sakristiu. Interiér je zaklenutý valenou klenbou. Na fasáde je oblúčikový vlys, ktorý sa opakuje aj na veži. Veža je v spodnej časti štvorboká, na čelnej strane má veľké krížom delené okno a tri malé zvukové okienka, v hornej časti je osemboká a zastrešená ihlancom. [1]
 

Na oltári je obraz Ježiša od M. Jordana z Prešova z roku 1928. [2]
 

Kostol podľa projektu Ing. arch. Karašeka postavil staviteľ Ján Desző. Vysviacka kostola sa uskutočnila 28. októbra 1928. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 46.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 46.
[3] www.regionkosice.com (23.1.2017)
GPS
48.708267, 21.885486
48°42'29.8"N 21°53'07.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk