Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
sandžak
turecká správna a územná oblasťwww.pamiatkynaslovensku.sk