Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Santovka - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Santov, Sántov
Lokalita
obec Santovka, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1911. Sieňový priestor s rovným oltárnym uzáverom. V interiéri sú rovné stropy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 79.



www.pamiatkynaslovensku.sk