Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sap - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Palkovičovo, Šáp
Lokalita
obec Sap, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne klasicistický kostol z konca 18. storočia. Upravený bol v roku 1885. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou. Fasády sú členené nárožnými lizénami. Veža členená lizénovým rámom a kordónovými rímsami má podstrešný plochý oblúčikový vlys a ihlancovú strechu. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádza z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Obec Sap leží na juhu okresu Dunajská Streda, a to bezprostredne pri hrádzi Dunaja na mieste, kde odpadový kanál Vodného diela Gabčíkovo ústi do pôvodného koryta Dunaja. Od roku 1991 sa obec opätovne volá Sap, tak ako sa volala cez stáročia až do roku 1948, keď bol zmenený jej názov na Palkovičovo. [3]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 446.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 446.
[3] https://obecsap.eu/historia-obce/ (18.5.2018)
Bibliografia
www.obecsap.eu
GPS
47.820625, 17.615181
47°49'14.3"N 17°36'54.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk