Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šarbov - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Šarbov, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Murovaný kostol postavený v roku 1923 (1909?) v duchu východoslovenských klasicistických sakrálnych stavieb z čias okolo rokov 1800 – 1815. Sieňový priestor s oblým oltárnym uzáverom a s nápadne masívnou západnou vežou, krytou stanovou strechou, ktorá je zakončená barokovou laternovou baňou. Nad vchodom je nápis datujúci stavbu. [1] Hladké fasády sú členené polkruhovo ukončenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce. Za kostolom je cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 236.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 236.
GPS
49.425104, 21.630317
49°25'30.4"N 21°37'49.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk