Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šarišské Jastrabie - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Šarišské Jastrabie, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1812 – 1819. Opravený bol v roku 1881 a 1924. Je to jednoloďový sakrálny objekt s oblým uzáverom, pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou. Loď je zaklenutá pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy pilastrov. Fasády sú členené lizénovým rámom. Na štítovom priečelí hmotu vstavanej veže naznačuje rovný rizalit, ktorý má pásovú rustiku až ku kordónovej rímse, nad ktorou vežu obklopujú trojhranné krídla štítu takmer do výšky zvukových okien. Horná časť veže má lizénový rám a terčíkovú podstrešnú rímsu, na ktorú dosadá baroková laternová baňa. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z rokov 1924 – 1925. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 237.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 237.
GPS
49.240427, 20.913407
49°14'25.5"N 20°54'48.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk