Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šarišské Sokolovce - Kostol sv. Mikuláša
Lokalita
obec Šarišské Sokolovce, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kedysi to bol neskorobarokový kostol, ktorý neskôr klasicisticky upravovali. Pri stavbe po roku 1714 zahrnuli do nového pôdorysu zvyšky staršej stavby (loď), ktorá pochádzala z polovice 14. storočia, prestavba však úplne zotrela jej charakter. Ešte do 60. rokov 20. storočia išlo o jednoloďový kostol s polkruhovým uzáverom presbytéria a strešnou vežičkou. Interiér bol v uzávere zaklenutý konchou, loď mala pruské klenby s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadali na rímsy vtiahnutých pilastrov. Fasády boli hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami. Nad priečelím zakončeným trojhranným štítom uprostred sedela drevená hranolová vežička s ihlanom. [1]
 

Hlavný oltár s predstavanou menzou a klasicistickým tabernákulom z prvej polovice 19. storočia mal novší nástenný obraz sv. Mikuláša biskupa z prvej polovice 20. storočia. Dva klasicistické bočné oltáre boli z prvej polovice 19. storočia, s obrazom sv. Anny a sv. Jána Nepomuckého. Kazateľnica s podmurovaním a s polygonálnym dreveným rečnišťom, na parapete ktorého sa nachádzali klasicistické a renesančné motívy, bola v prvej polovici 19. storočia obnovená. [2]
 

Prvá písomná zmienka o kostole je z roku 1353. Na základe historických záznamov mal pôvodný kostol šindľovú strechu a bol murovaný z kameňa a tehál. Postavený bol na nariadenie Jána Apróda v polovici 14. storočia. V roku 1714 bol na tom istom mieste postavený nový kostol. V roku 1816 bol za pomoci rodiny Roskovániovcov a biskupského úradu rozsiahlo rekonštruovaný. Slúžil pre obce Tolčemeš a Čipkeš. Počas prvej svetovej vojny vojaci zhabali zvon. Po skončení vojny dali cirkevníci odliať nový zvon. [3]
 

Sakrálny objekt bol v rokoch 1968 – 1970 a potom v rokoch 1999 – 2001 tak výrazne zmenený, že sme sa ho rozhodli zaradiť medzi zaniknuté pamiatky.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1933 bol kostol znovu obnovený. Vtedy osadili nový oltár a obraz svätého Mikuláša. Prístavba bočnej lode sa uskutočnila v rokoch 1968 - 1970. Dňa 7. októbra 2001, po rozsiahlej rekonštrukcií v rokoch 1999 - 2001, bol kostol svätého Mikuláša konsekrovaný Msgre. Alojzom Tkáčom počas slávnostnej svätej omše. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 238.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 238.
[3 - 4] www.sarisskesokolovce.sk (5.4.2018)
GPS
49.106782, 21.165561
49°06'24.4"N 21°09'56.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk