Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šarišský Štiavnik - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Šťavník, Štiavnik, Ščavník
Lokalita
obec Šarišský Štiavnik, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Chrám postavený v roku 1928 na spôsob ukrajinského baroka. Stavba s pôdorysom gréckeho kríža má centrálnu loď s kupolou nad štvorcom kríženia a s polkupolami nad ramenami kríža. Nad štyrmi nárožnými priestormi objektu sú malé vežičky s kupolovitými strieškami. Nad západným vchodom je vysoká vstavaná veža s kupolovou strieškou. [1]
 

Interiér v roku 1939 vymaľoval F. Senay. Vnútorné zariadenie zo starého zbúraného kostola je z druhej polovice 18. storočia (ikonostas, bočné oltáre, drevený rokokový a železný svietnik). [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 238.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 238.
GPS
49.212784, 21.559445
49°12'46.0"N 21°33'34.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk