Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šarišský Štiavnik - zvonica
Lokalita
obec Šarišský Štiavnik, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Drevená zvonica postavená v prvej polovici 20. storočia. Ešte predtým, ako veriaci značne poškodený drevený chrám z roku 1773 úplne rozobrali a v roku 1928 nahradili novým murovaným, z časti jeho pôvodného materiálu postavili drevenú zvonicu. Na jej zakrytie použili typickú barokovú cibuľovú vežu, ktorá zastrešovala svätyňu zbúranej cerkvi. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 167.www.pamiatkynaslovensku.sk