Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šarkan
Lokalita
obec Šarkan, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria postavená na začiatku 19. storočia. Jednopodlažná budova na obdĺžnikovom pôdoryse, ktorá mala nad vstupným portálom portikus s ťažkým tympanónom. [1] Historické sídlo bolo celé desaťročia opustené a chátralo. Z pôvodnej stavby ostali iba obvodové múry zarastené krovím.
 

Kúria v Šarkane bola postavená v roku 1827 rodinou Kollerovcov. Dňa 3. mája 1827 Imre Héya predal polovičku svojho panstva Kollerovi, ktorý vlastnil panstvá v Kravanoch nad Dunajom a vo Veľkých Ludinciach. Kollerovci vtedy postavili kúriu, umiestnenú na 15 akrovom pozemku s anglickými záhradami. Majetok Kollerovcov zdedil Lajos Boronkay s manželkou. Ich syn Jenő Boronkay koncom storočia prestaval kúriu ako aj kostol v obci v neogotickom slohu. [2]
 

V roku 1916 najväčšiu časť majetku Koller predal Ferencovi Lédererovi a na udržiavanie kostola nechal 20 000 korún. Ferenc Léderer sa v roku 1918 stal obeťou revolúcie. Majetok zdedila Mária Lédererová, od ktorej ho v roku 1928 odkúpili Rennerovci. V roku 1942 zdedil majetky maloletý Peter Renner. Už v roku 1945 mu ich zhabali. [3]
 

Miestni poznajú kúriu pod názvami Kúria Rennerovcov či Šarkanský kaštieľ. [4] Zaujímavé a jedinečné je oplotenie v historizujúcom romantickom slohu, ktoré sa tiahne po jeho východnej strane. Má nízke okrúhle bašty.
 

V roku 2011 kúpila ruinu kúrie spoločnosť MORUS KALMAY VINOHRADNÍCTVO VINÁRSTVO, s.r.o., ktorá zvyšky historickej stavby zrekonštruovala, zväčšila a pod názvom HOTEL CHÂTEAU ŠARKAN v roku 2014 spustila do prevádzky. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav „kúrie“ je veľmi dobrý. Slúži ako hotel.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 238.
[2 - 5] www.hotelsarkan.sk/o-hoteli/ (19.10.2019)
Bibliografia
www.obecsarkan.sk
GPS
47.859408, 18.554301
47°51'33.9"N 18°33'15.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk