Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šarkan - socha Piety
Lokalita
obec Šarkan, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková socha z druhej polovice 18. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 238.
Bibliografia
www.obecsarkan.skwww.pamiatkynaslovensku.sk