Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šarovce - Kostol sv. Anjelov strážcov
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Šarovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený na starom jadre, pôvodne ranogotickom z konca 13. storočia, po opätovných prestavbách bol obnovený a rozšírený v rokoch 1768 – 1778. Po požiari v roku 1817 ho dostavali v roku 1847. Renovovaný bol v roku 1893 a 1946. Je to jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou, oratóriom a predstavanou vežou. Priestor je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na vtiahnuté piliere. Presbytérium má rovnakú šírku ako loď. Exteriér lode je členený opornými piliermi. Veža situovaná do priečelia je členená lizénovým rámovaním a zastrešená ihlanom. [1]
 

Hlavný oltár s obrazom Anjela strážcu je luisézny z konca 18. storočia. Bočné oltáre sv. Jozefa a Panny Márie sú klasicistické pendanty z druhej polovice 19. storočia. Kazateľnica je luisézna z roku 1779, na polkruhovom rečništi sú pletencové a ružicové ornamenty s arcibiskupským erbom. Kamenná krstiteľnica pochádzajúca z pôvodného kostola je gotická zo 14. storočia. Zvon pochádza z roku 1851. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza veľkonočný luisézny svietnik z konca 18. storočia, polychrómovaný, s pletencovým ornamentom, monštranciu a kalich, luisézne z roku 1779. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 239.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 239.
Bibliografia
www.sarovce.sk
GPS
48.109599, 18.631034
48°06'34.6"N 18°37'51.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk