Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šašová - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Šašová, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1845 (1842?). Jednoloďový priestor so segmentovým zakončením presbytéria a predstavanou vežou, derivát východoslovenských sakrálnych objektov, projektovaných stavebnou kanceláriou Komory. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy pilastrov. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo ukončenými oknami. Na južnej strane sa nachádzajú slnečné hodiny z čias výstavby kostola. [1] Veža je zastrešení stanovou strechou s laternou.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z konca 19. storočia. [2]
 

Obec Šašová so svojím milostivým obrazom Bohorodičky má zaujímavú minulosť spojenú so zázračnými udalosťami. Obec leží v Nízkych Beskydách neďaleko Bardejova a je filiálkou farnosti Ortuťová. Prvá písomná zmienka o obci je zo 14. storočia (1352). Pôvodný drevený chrám bol postavený ďaleko za dedinou a jeho súčasťou bola mariánska ikona, ktorá dnes priťahuje pútnikov. [3]
 

Presnejšie údaje o zázrakoch spojených s ikonou sa nezachovali, ale isto sa tu udiali mimoriadne udalosti, o čom svedčí vzácny dokument, list pápeža Pia VI. z 30. júna 1779, v ktorom sa hovorí o udelení plnomocných odpustkov pre chrám v Šašovej na sedem rokov. Dokument podľa kánonickej vizitácie z roku 1834 bol uložený v chráme vo svätostánku a spomína milostivý obraz ako „miraculosa“ – zázračný. [4]
 

V prvej polovici 19. storočia, najmä pre veľkú vzdialenosť chrámu od obce, rozhodli sa obyvatelia postaviť nový murovaný chrám priamo vo farnosti. Po vybratí vhodného miesta veriaci požiadali vlastníka pozemku o predaj za primeranú cenu. Ten, aj keď mal dosť zeme, odmietol. Keď sa však milostivý obraz niekoľkokrát zjavil na vyhliadnutom mieste, v majiteľovi sa pohlo svedomie, a tak nielenže súhlasil s výstavbou, ale pozemok daroval. Výstavba chrámu bola ukončená v roku 1842 a súčasne bol doň prenesený zázračný obraz. V súvislosti s týmito udalosťami sa spomínajú mimoriadne vypočutia a uzdravenia. [5]
 

V blízkosti chrámu sa nachádza prameň, ktorému sa pripisujú zázračné účinky na očné choroby. V roku 1888 tu postavili kaplnku. Každoročne na sviatok Uspenia Presvätej Bohorodičky sa od roku 1845 konajú tradičné púte. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Šašová - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Ľuboš Novotný 3/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 239.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 239.
[3 - 6] www.grkatpo.sk/?sasova (29.7.2021)
Bibliografia
www.obecsasova.sk
GPS
49.255812, 21.448569
49°15'20.9"N 21°26'54.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk