Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šaštín (Šaštín-Stráže)
Lokalita
obec Šaštín-Stráže, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Masívna, pôvodne renesančno-baroková stavba z prvej polovice 17. storočia. V roku 1736 bol kaštieľ adaptovaný na manufaktúru a v 60-tych rokoch 19. storočia prestavaný na cukrovar. Pri prvej adaptácii pravdepodobne neboli urobené väčšie zásahy do vnútornej dispozície kaštieľa, došlo k nim až pri neskoršej prestavbe. Napriek veľkým dispozičným zmenám zostal objekt v exteriéri v podstate nedotknutý, lebo v obryse a hmote pôsobí aj dnes dojmom renesančno-barokovej stavby. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia a adaptácia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. V 20. storočí sa do kaštieľa vrátila textilná výroba. Sídlila v ňom Trikota, n.p. V 90-tych rokoch prešiel kaštieľ do súkromného vlastníctva a v jeho priestoroch sídli firma, ktorá sa tiež venuje textilnej výrobe.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 241.
Bibliografia
www.sastin.sk
GPS
48.641629, 17.143488
48°0 38' 29.86", 17°0 8' 36.56"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk