Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šávoľ - Prícestná kaplnka
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Šavoľ
Lokalita
obec Šávoľ, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka z konca 18. storočia (1780). [1] Malá jednoduchá sakrálna stavba s polkruhovým uzáverom. Fasády sú hladké.
 

V interiéri je malý murovaný oltár s drevenou plastikou Piety. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2011. [3]
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Kaplnka je situovaná na začiatku obce na mierne vyvýšenom mieste.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 243.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 243.
[3] www.obecsavol.estranky.sk/clanky/historia/kaplnka.html (6.4.2018)
GPS
48.303594, 19.822350
48°18'12.9"N 19°49'20.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk