Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sazdice - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Sazdice, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1885 – 1886. Typ sieňových protestantských kostolov s polygonálnym uzáverom a vstavanou vežou. V interiéri je korýtková klenba s fabiónom. Fasáda má historizujúce prvky. [1] Veža je mierne vysunutá a tvorí rizalit na hlavnej fasáde. Nad vstupom je kruhový otvor.
 

Neoklasicistický oltár z roku 1886 je od J. Hegedűsa z Košíc. Kazateľnica a organ sú neoklasicistické z konca druhej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 81.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 81.
GPS
48.087124, 18.794751
48°05'13.7"N 18°47'41.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk