Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šebastovce (Košice) - zvonica reformovanej cirkvi
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica kresťanskej reformovanej cirkvi podľa zápisov v kanonickej vizitácii z roku 1810 stála „v tesnej blízkosti kostola, slúžiaca kalvínom, postavená v neoklasicistickom slohu s pilastrovým členením a jedným zvonom.“ [1]
 

V súvislosti so zvonicou sa spomína istý Juraj Nyakas, ktorý ju opravoval. Uvádzaná neoklasicistická stavebná fáza zvonice môže súvisieť so stavebným vývojom samotného kostola v 19. storočí, keďže tento 15. augusta 1863 vyhorel, a miestny kňaz sa obrátil na košického biskupa so žiadosťou o finančnú pomoc. [2]
 

Podľa tradície a súčasných podkladov reformovanej fary v Barci jeden zvon do šebastovskej zvonice venoval v roku 1756 gróf Bárczay. Zvony sú podstanou originálnou súčasťou každej zvonice. V súčasnosti sa vo zvonici nachádzajú tri zvony, ktoré doteraz neboli zdokumentované. Stále sa využívajú tradičným ručným spôsobom na zvonenie pri pohreboch pre veriacich reformovanej cirkvi v obci. Pravdepodobne sa v minulosti používali aj na spoločné zvykové zvonenie proti búrke, povodni a iným pohromám. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v areáli stredovekého farského kostola v strede obce. [4]
Fotogaléria
Šebastovce - zvonica foto © Viliam Mazanec 5/2012Šebastovce - zvonica foto © Viliam Mazanec 5/2012Šebastovce - zvonica foto © Viliam Mazanec 5/2012Šebastovce - zvonica foto © Viliam Mazanec 5/2012Šebastovce - zvonica foto © Viliam Mazanec 5/2012
Poznámky
[1 - 4] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. Košice: Pre mesto Košice vydalo Združenie pre podporu a rozvoj kultúry na východnom Slovensku ASPRODECUS, 2009. s. 303.
GPS
48.655664, 21.266700
48.655664, 21.266700www.pamiatkynaslovensku.sk