Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sebechleby - Trojičný stĺp
Lokalita
obec Sebechleby, okres Krupina, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový stĺp so súsoším Najsvätejšej Trojice postavený v 18. storočí. [1] Podľa iného zdroja je to ľudová práca z 19. storočia. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí pred Kostolom sv. Michala archanjela.
Fotogaléria
Sebechleby - Trojičný stĺp foto © Patrik Kunec 5/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 83.
[2] www.pamiatky.sk (12.6.2020)
Bibliografia
www.sebechleby.com
GPS
48.273867, 18.950583
48°16'25.9"N 18°57'02.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk