Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
secesia
umelecký smer na prelome 19. a 20. storočia, v Nemecku nazývaný podľa mníchovského časopisu „Jugend“ (mladosť), ktorý vychádzal od roku 1895, u nás a v Rakúsku podľa názvu viedenských odštiepených umelcov – secesia = odštiepenie. Prekonávala bezduchý historizmus 19. storočia (novogotika, novorenesancia, grúndenská doba) a najmä historizujúci ornament a nahrádza ho vlastnou neplastickou, výrazne dynamickou ornamentikou. Obľúbené témy sú živé a vzletné línie jemných rastlín a vtákov s dlhými hrdlami.www.pamiatkynaslovensku.sk