Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sečovce - Kalvínsky kostol
Lokalita
obec Sečovce, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
V 16. storočí takmer celá šľachta a väčšina statkárov prijala reformáciu. Existujúci rímskokatolícky kostol prešiel do rúk kalvínov, ktorí ho vrátili v roku 1718 a potom sa bohoslužby vykonávali v Szemereho kaštieli, kde bol ubytovaný aj kazateľ. [1]
 

Potreba vlastného svätostánku vyústila do výstavby kalvínskeho kostola v rokoch 1791 – 1804. Bol to pomerne malý a jednoduchý sakrálny objekt s nízkou vežou. Kostol v roku 1824 vyhorel, no bol veľmi rýchlo opravený a do roka opäť slúžil svojmu účelu. Po ďalšom požiari v roku 1866 bola po oprave k malému kostolu pristavaná pomerne mohutná veža. Najprv mala len jednoduchú ihlancovú nízku strechu, ale v roku 1904 bola nahradená krásnou vysokou lomenou strechou so štyrmi bočnými vežičkami. Podoba chrámu je známa zo starých pohľadníc. Na fotografiách vyzeral kostol mohutne, ale v skutočnosti bol veľmi malý, čo potvrdzuje západný pohľad z Moussonových obrazov, alebo rozmery na katastrálnej mape. Interiér bol strohý, typické pre objekty reformovanej cirkvi. Vo vnútri sa nachádzala pamätná tabuľa pripomínajúca významného rodáka Štefana Sečovského – Galszécsiho. [2]
 

Kostol slúžil až do roku 1944, keď bol počas druhej svetovej vojny úplne zničený. Na jeho mieste dnes stojí pamätník, pripomínajúci víťazstvo nad fašizmom (Pamätník Červenej armády). [3]

Poznámky
[1] SKLENČÁR, Peter.: Zabudnuté Sečovce. Sečovce: Pastel, 2017. s. 55 - 56.
[2 - 3] SKLENČÁR, Peter.: Zabudnuté Sečovce. s. 56.
Bibliografia
www.secovce.sk
GPS
48.702270, 21.655608
48°42'08.2"N 21°39'20.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk