Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sečovská Polianka - Kostol Nasvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Sečovská Polianka, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený v druhej polovici 17. storočia (1652?) Rozšírený a prefasádovaný bol v roku 1762. Opravili ho v roku 1841, 1861 (1862?), 1889 a 1936. Rekonštrukcia sa uskutočnila aj po vojnovom poškodení v roku 1945. Je to jednoloďová stavba so segmentovým zakončením presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Pomerne široká loď je krytá pruskými klenbami, v presbytériu krížová klenba. Na západnej strane interiéru sa nachádza murovaný organový chór. Na bočných fasádach sú oporné piliere z 18. storočia. Sakrálny objekt má podstrešný zuborezový vlys. Veža, členená lizénami a krytá dvojstupňovou zvonovitou laternovou strechou dosadajúcou na terčíkovú rímsu, stojí v čele štítovej fasády s volútovými krídlami. [1]
 

Hlavný oltár s obrazom sv. Trojice od A. Sajesyho je z roku 1888. Ostatné zariadenie pochádza z roku 1936. [2]
 

Najrozsiahlejší zásah do vnútorného zariadenia kostola pred druhou svetovou vojnou bol vykonaný v rokoch 1935 - 1936 (kostol bol vymaľovaný, boli zakúpené lavice, realizované drobné stavebné úpravy). Po vojnovom poškodení bol kostol v roku 1945 zo zbierok veriacich Sečovskej Polianky opravený a v roku 1946 bola vykonaná jeho elektrifikácia. [3]
 


 

Zvony v kostole [4]
 

1. Názov: sv. Andrej
 

Nápis: FIDELE SEČOVSKA POĽANKAENSES DEDICAVERUNT ANNO 1925
 

Rok: 1925
 


 

2. Názov: sv. Cyril a Metod
 

Nápis: SV. CYRIL A METOD, PATRÓNI EURÓPY, ORODUJTE ZA NÁS!
 

Text: Živých k modlitbe zvolávam, hriešnikov k pokániu napomínam, mŕtvych do večnosti sprevádzam.
 

Rok: 26.9.1983
 

Ulial: JOSEF TKADLEC, HALENKOV 1983
 

Posvätené: Dp. František Stahovec, 1983
 


 

3. Názov: Bratstvo sv. Ruženca
 

Nápis: KRÁĽOVNÁ SV. RUŽENCA, ORODUJ ZA NÁS!
 

Text: Tento zvon dalo uliať na slávu Božiu Bratstvo sv. ruženca
 

Rok: 1983
 

Ulial: JOSEF TKADLEC, HALENKOV 1983
 

Posvätené: Dp. František Stahovec, 1983
 


 

4. Názov: sv. Jozef
 

Nápis: —
 

Text: Sv. Jozef, patrón zomierajúcich, v hodine smrti stoj pri nás!
 

Rok: 1983
 

Ulial: JOSEF TKADLEC, HALENKOV 1983
 

Posvätené: Dp. František Stahovec, 1983

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Vzhľadom na zmeny, ktoré priniesol II. Vatikánsky koncil v oblasti vnútorného usporiadania sakrálnych predmetov v kostoloch, bolo potrebné existujúce provizórium architektonicky zjednotiť. V roku 1989 kostol prešiel generálnou opravou. Vďaka šikovnosti stolárskych majstrov a ostatných majstrov remeselníkov sa v rekordnom krátkom čase podarilo realizovať vydarené dielo, ktoré zo starého barokového kostola urobilo modernú svätyňu. Bola to akcia celej obce, pri oprave pomáhali nielen prácou, ale aj milodarmi veriaci východného obradu. V máji v roku 1998 bolo urobené ústredné kúrenie a následne plynofikácia. Po zavedení plynu, bol kostol vymaľovaný, obnovená fasáda, vykonaný náter strechy a veže kostola. Posviacka obnoveného kostola sa uskutočnila 27. septembra 1998. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 85.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 85.
[3 - 5] www.rkcsecovskapolianka.sk/o-farnosti/historia-farnosti/ (31.3.2018)
GPS
48.778424, 21.687432
48°46'42.3"N 21°41'14.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk