Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
sedile
výklenok so sedadlom v architektonickom priestore, uzatvorený oblúkom, napr.: na konzolách alebo stĺpikochwww.pamiatkynaslovensku.sk