Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sedlice - Kostol Premenenia Pána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1859. Renovovaný bol v rokoch 1917 – 1918. Jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté plytkou valenou klenbou. Loď má rovný strop. Hladká fasáda je členená lomenými oknami. Na veži, ktorá je ukončená ihlancom, pokračuje podstrešná rímsa ako kordónová. [1]
 

Výmaľba interiéru z roku 1918 je od významného maliara Jozefa Hanulu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 85.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 85.
Bibliografia
www.sedlice.sk
GPS
48.916851, 21.122683
48°55'00.7"N 21°07'21.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk