Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sejkov - Chrám sv. Juraja
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Sejkov, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neobarokový kostol postavený v roku 1908. Jednoduchá vidiecka stavba so segmentovým oltárnym uzáverom, pozdĺžnou loďou a dvoma priestormi vedľa podvežia. Pomerne široká veža, krytá barokovou cibuľou, je situovaná do štítového priečelia a uplatňuje sa nad trojhranom štítu. Dolné okno na nej je kazulové. Nad portálom je uvedený letopočet datujúci stavbu. [1] Fasády sú hladké.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. V interiéri sa nachádza obraz sv. Juraja, ľudová maľba. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 86 - 87.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 87.
Bibliografia
www.sejkov.sk
GPS
48.681003, 22.223976
48°40'51.6"N 22°13'26.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk