Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Sejkov - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Sejkov, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pseudogotický kostol postavený v roku 1894. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Priestory majú rovný strop. Na hladkých fasádach sa uplatňujú lomené pseudogotické okná. Hlavné priečelie so stupňovým štítom a do centrálnej osi situovanou vežou má nad vstupným portálom mramorovú nápisovú tabuľu vzťahujúcu sa na stavbu kostola. Veža bola kedysi rustikovaná. Krytá je ihlanom. [1]
 

Vnútorné zariadenie je pseudogotické z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 86.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 86.
Bibliografia
www.sejkov.sk
GPS
48.680849, 22.223959
48°40'51.1"N 22°13'26.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk